Vtáčia chrípka – veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat

Opatrenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza pri zistení choroby vtáčej chrípky.