Úradná tabuľa

11.4.2017  Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 29.03.2017
13.2.2017  Vtáčia chrípka – veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat