Faktúry 2017

Číslo faktúryDodávateľIČOPredmetSumaDátum vystaveniaDátum doručeniaDátum splatnostiDátum úhradySpôsob úhrady
01/01/2017DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 3569, Žilina36391000Stravné lístky690.3805.01.201709.01.201712.01.201704.01.2017PP
02/01/2017Slovak Telekom, a.s. Bajkalsk 28, 817 62 Bratislava35763469Telefónne hovory40,0002.01.201709.01.201718.01.201709.01.2017PP
03/01/2017Skládka TKO Vyšehradné, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno31913954Odvoz TKO104.4231.12.201611.01.201714.01.201712.01.2017PP
04/01/2017TOPSET Solutions, s.r.o., Holho 2366/25B46919805Aktualizácia programov8,4030.12.201614.01.201713.01.201712.01.2017PP
05/01/2017OSP, a.s., Košovská cesta 24, 971 31 Prievidza31560440Osvetlenie vianočných stromčekov - obec, Majer160,8011.01.201713.01.201721.01.201713.01.2017PP
06/01/2017KEO, s.r.o. . Poľná 151/5, 991 06 Záhorce36739464Aktualizácia programov13,5020.01.201723.01.201703.02.201723.01.2017PP
07/01/2017Občianske združenie Hornonitrie, Námestie SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno31201822Členské na rok 2017376,5024.01.201727.01.201731.01.201727.01.2017PP
08/01/2017KEO, s.r.o. . Poľná 151/5, 991 06 Záhorce36739464Aktualizácia programov13,5026.01.201730.01.201709.02.201731.01.2017PP
09/01/2017GEODETICCA, s.r.o. Floíriánska 19, 040 01 Košice36572161Služby WEB GIS poplatok za december 20161,0031.12.201731.01.201714.01.201731.01.2017PP
10/02/2017OSP, a.s. Košovská cesta 24, 971 31 Prievidza315605440Zrušenie osvetlenia vianočných stromčekov100,8031.01.201703.02.201711.02.201706.02.2017PP
11/02/2017FORTISCHEM, a.s., M.R.Štefánika 1, 972 71 Nováky46693874Zimná údržba obecnej cesty45,4131.12.201603.12.201715.01.201706.02.2017PP
12/02/2017SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenska 7A, 821 09 Bratislava36807702Nedoplatok za el. energiu - krčma124,7827.01.201706.02.201711.02.201709.02.2017PP
13/02/2017SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava36807702Nedoplatok za el. energiu OcÚ94,00
27.01.201706.02.201711.02.201709.02.2017PP
14/02/2017SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava36807702Nedoplatok za el. energiu - VO Majere64,6030.01.201706.02.201714.02.201709.02.2017PP
15/02/2017SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava36807702Nedoplatok za el. energiu - Požiarna zbrojnica4,9130.01.201706.02.201714.02.201709.02.2017PP
16/02/2017Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469Poplatok za telefónne hovory40,0002.02.201709.02.201720.02.201709.02.2017PP
17/02/2017Združenie miest a obcí Hornej Nitry, V.Clementisa 52, 971 01 Prievidza31924794Členský príspevok na rok 201751,7402.02.201709.02.201728.02.201709.02.2017PP
18/02/2017Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza36005622Kocka HBP na kúrenie224,6909.02.201713.02.201723.02.201714.02.2017PP
19/02/2017KEO s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce36739464Práce/ služby v programe Učtovníctvo1510.02.201713.02.201724.02.201714.02.2017PP
20/02/2017KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce36739464Aktualizácia programu13,5009.02.201713.02.201723.02.201714.02.2017PP
21/02.2017PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina36371271Balíček publikícií Povinnosti zamestnávateľa 12,7009.02.201714.02.201702.03.201714.02.2017PP
22/02/2017GEODETICCA, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice36572161ročný poplatok služby WEB GIS1209.02.201715.02.201723.02.201715.02.2017PP
23/02/2017Skládka TKO Vyšehradné, Ním. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno31913954Vývoz TKO126,7131.01.201716.02.201714.02.201716.02.2017PP
24/02/2017SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava36807702Preplatok za el. energiu - VO ostatné237,4709.02.201715.02.201724.02.201716.02.2017PP
25/02/2017MUDr. Helena Cmarková, Geriatria, s.r.o., Hviezdoslavova 1, 971 01 Prievidza36344184Lekársky posudok - Štefáková Ľudmila12,0020.02.201722.02.201720.03.201722.02.2017PP
26/02/2017JLM CONSULTING, s.r.o., Laurinská 2, 811 05 Bratislava46803122Konzultační služby - čerpanie prostriedkov z envirofondu500,00
15.02.201723.02.201726.02.201723.02.2017PP
27/02/2017FORTISCHEM a.s., M.R.Štefánika 1, 972 71 Nováky46693874zimná údržba obecnej cesty v rekreačnej oblasti188,8615.02201723.02.201702.03.201723.02.2017PP