Vitajte na stránke obce Chvojnica!

Vážení spoluobčania, milí návštevníci,
vítam Vás na internetovej stránke obce Chvojnica.

Vytvorením tejto internetovej stránky Vám chceme priblížiť minulosť, ale aj súčasnosť našej malej obce. Verím, že i Vy nám pomôžete pri jej tvorbe a zašlete nám zaujímavé návrhy, podklady alebo fotografie z jej histórie i súčasnosti, informácie o zaujímavých rodákoch alebo osobách pôsobiacich v obci, informácie zo športu, kultúry, záujmovej či podnikateľskej činnosti.

Erb
 
Schválený rozpočet obce na roky 2017-2019
Schválený rozpočet obce na roky 2017-2019
 
Plán zvozu TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU pre obec Chvojnica na rok 2017

 

 10.1.201724.1.2017 7.2.2017 21.2.2017 7.3.2017 21.3.2017
 4.4.2017 18.4.2017 2.5.2017 16.5.2017 30.5.2017  13.6.2017
27.6.2017 11.7.2017  25.7.2017 8.8.2017 22.8.2017 5.9.2017
 19.9.2017 3.10.2017  17.10.2017 31.10.2017  14.11.2017  28.11.2017
   
12.12.2017
27.12.2017
  

 

 
Plán zvozu PLASTOV pre obec Chvojnica na rok 2017

 

31.1.201728.2.201728.3.2017
25.4.201730.5.201727.6.2017
25.7.201728.8.201726.9.201731.10.201728.11.201727.12.2017

 

 
Ako triediť odpad?
Od 01.01.2016 je zakázané voziť veľkoobjemový odpad /nábytok, šatstvo a i./ do zberných prístreškov, nakoľko tieto budú nahradené veľkoobjemovými kontajnermi, ktoré budú pristavené na vopred dohodnutých miestach v obci Chvojnica v dvoch termínoch do roka podľa potreby. Ako triediť odpad v obci Chvojnica sa dočítate na ďalších stranách. V roku 2016 nastali zmeny v triedení odpadu, preto Vám odporúčame, aby ste si dôkladne prečítali nasledovné pokyny o triedení odpadu v našej obci.
Ďalej...
 
Správne konanie

99/2015

Obec Chvojnica ako príslušný špeciálny stavebný úrad a príslušný správny orgán, v súlade s ustanovením § 73 vodného zákona a § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), oznamuje začatie vodoprávneho konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a vzhľadom na to, že vodohospodárskemu orgánusú pomery staveniskadobre známe, upúšťa odmiestneho šetrenia a ústneho pojednávania.

 
Domáce zabíjačky - žiadosť o súčinnosť
Domáce zabíjačky - žiadosť o súčinnosť